הגנו על המידע הארגוני שלכם, בכל מקום ובכל מכשיר
 

Where are the users - AD, Azure AD
Where are the applications - On-Prem, Cloud
Where is the data

Understanding the kill chain
Modern attack: PowerShell Tools
Identity Risk
Data leak risk

 

סדנת מודעות למשתמשי הקצה בנושא התמודדות עם מניפולציות על הצד האנושי וזיהוי פעילות חשודה.
התמודדות עם: Phishing, Whaling Attacks, Watering Holes ועוד.

Advanced Threat Analytics - ATA
Cloud App Security Discovery
Multi Factor Authentication
Azure Advanced Threat Protection
Azure AD Conditional Access
FreePass by U-BTech

Office 365 ATP
Windows Defender ATP
Security Graph

Backup Solutions
Azure Information Protection
MBAM-Bitlocker

OneDrive four Business
Exchange Online Archive

 

Cloud App Security
AD Application Proxy
SSO
Microsoft Intune
System Center

Security assessment and testing